Organisatie

De organisatie van NMHC "Nijmegen" bestaat uit drie onderdelen. Naast het NMHC-deel waarin de hockey voorop staat zijn er twee stichtingen bij de club betrokken.
Dat zijn de Stichting Tophockey Nijmegen (STN) die zich richt op het tophockey binnen de club en de Stichting Veldsport Accommodatie Nijmegen (SVAN) die het beheer van de velden en gebouwen onder zijn hoede heeft. Meer informatie over deze twee stichtingen vind je op de hyperlinks hiernaast.

Via de hyperlinks op deze site vind je alle belangrijke informatie over de organisatie van hockeyclub Nijmegen. Alles over de ledenadministratie, het bestuur, de diverse commissies, ons Privacy Statement en werken voor onze mooie vereniging kun je hier vinden. Tevens zijn hier de agenda, Sportiviteit en Respect middels de website bij elkaar gebracht.

Privacy Statement mei 2018
Statuten 21 april 2016
Huishoudelijk reglement NMHC "Nijmegen" 2013
S&R Gedragscode 2017
Reglement Lidmaatschap en Contributie 2009