Verbouwing clubhuis

Nieuws afbeelding

Beste leden,

De plannen voor de verbouwing van het clubhuis worden steeds concreter. De vergunningsaanvraag is ingediend en de financiering is in een vergevorderd stadium. Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering van maandag 31 januari a.s. zullen de plannen verder worden toegelicht. Daar zal het bestuur vervolgens aan de leden goedkeuring vragen voor de verbouwing en de uitbreiding.

In goed overleg met het bestuur van de SVAN* is een nieuwe bijdrage overeengekomen die hockeyclub "Nijmegen” jaarlijks moet voldoen. Doordat er de afgelopen jaren reserves zijn opgebouwd is de verhoging van de bijdrage gelukkig relatief gering. Hierdoor is de voorgestelde contributieverhoging ook relatief klein.

Zoals in een eerder bericht aangegeven behelst het plan een renovatie van het horecagedeelte, een uitbreiding van de kleedkamers, het sanitair, de opslagruimtes en de spreekruimtes. Hiervoor wordt de kelder van het clubhuis uitgebreid door nieuwe ruimtes te creëren onder het terras. Daarnaast zal ook het sanitair volledig worden vernieuwd en uitgebreid. Ook de keuken, de bar en de bestuurskamer gaan op de schop. De huidige bestuurskamer kan bijvoorbeeld bij het horecagedeelte worden betrokken waardoor er meer ruimte is voor de horeca.

De start van de verbouwing staat al gepland voor het einde van dit hockeyseizoen. De bouw zal dus starten medio mei-juni. De hele zomer kan zoals het er nu uitziet volop worden doorgebouwd. De bouwwerkzaamheden zijn dan aan het einde van dit jaar grotendeels afgerond. Uiteraard gaan we samen met de aannemer bekijken hoe we de overlast tijdens de verbouwing zo gering mogelijk kunnen laten zijn. Ook zal hierbij nadrukkelijk aandacht zijn voor de veiligheid.

Mocht je alvast meer willen weten over de verbouwing van het clubhuis, er is een presentatie te vinden op onze website. Ook zal daar op korte termijn het voorstel met betrekking tot de contributieverhoging te vinden zijn. Je kunt de documenten vinden als je inlogt op www.nmhc.nl, klik vervolgens op het Dashboard op ‘Club’ en vervolgens op ‘Documenten’ (ALV 31 januari 2022).

Na de hoognodige verbouwing kunnen onze leden, onze medewerkers en onze trouwe supporters en sponsoren volop genieten van de hockeysport.

Bestuur NMHC "Nijmegen”

(* De velden en het clubhuis zijn in eigendom van de Stichting Veldsport Accommodaties Nijmegen (SVAN). Zij verzorgen het beheer en het onderhoud van het sportcomplex. Ook de horeca valt onder de verantwoordelijkheid van de SVAN. De hockeyvereniging NMHC "Nijmegen” is de gebruiker van de locatie en betaalt hiervoor een jaarlijkse vergoeding.)


 
Geplaatst op 20-1-2022 | Accommodatie

Gerelateerde nieuwsberichten

100K herinrichting d'Almarasweg

Sponsoren

Agenda

Nog geen agenda punten.