Bestuur

Bestuur
Joost den Bieman Voorzitter
Tjarda Tromp Secretaris
Frank van de Venne Penningmeester
Niek Vulik Portefeuillehouder Senioren
Alex Wetzels Portefeuillehouder Junioren
Raymond Phijffer Vice-voorzitter

FUNCTIEVERDELING

Joost den Bieman, voorzitter
 • Algeheel Bestuur

Raymond Phijffer, vicevoorzitter
 • Sponsoring
 • PitcherClub
 • Sportiviteit & Respect
 • Maatschappelijk Verantwoord Onderenemen
 • Adviescommissie Ereleden & Leden van Verdienste
 • Hockey Academie

Tjarda Tromp
, secretaris
 • Ledenadministratie
 • Vrijwilligers
 • Reünisten
 • Vertrouwenspersoon
 • Archief

Frank van de Venne
, penningmeester
 • Contributies
 • Kascommissie
 • Budgetcontrolecommssie
 • Materialen

Niek Vulik
, Senioren breedtehockey
 • Senioren
 • Trimhockey
 • Bedrijfshockey
 • G-Hockey
 • Wedstrijdsecretariaat Senioren

Alex Wetzels
, Junioren
 • Junioren breedtehockey
 • Junioren Top
 • Jongste Jeugd
 • Keepers
 • Zaalhockey
 • Arbitrage
 • Info gastouders
 • Wedstrijdsecretariaat junioren

Vacature
, PR&Communicatie en Evenmenten
 • PR & Communicatie
 • Evenementen Senioren
 • Evenementen Jeugd
 • Toernooien
 • LustrumEen terugblik op zes jaar bestuur

Aan het einde van dit seizoen 2018-2019 neemt Alex Wetzels afscheid als bestuurslid van hockeyclub Nijmegen. De afgelopen zes jaar heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor onze mooie vereniging. Welke taken heeft hij vervuld, tegen welke uitdagingen liep hij aan en wat is zijn visie op de toekomst van hockeyclub Nijmegen? Alex aan het woord over zijn periode als bestuurslid.


Terugblik

"Inmiddels ben ik voor het zesde seizoen bestuurslid van onze mooie club. Dit zal mijn laatste seizoen zijn. Het stokje geef ik vol vertrouwen door aan een andere hockey-enthousiasteling, die hart heeft voor de club en met frisse moed aan de slag wil gaan als bestuurslid. Maar eerst wil ik de zaken goed achterlaten, en ze in de vorm van een handboek op papier zetten.


Portefeuille Jeugdzaken

Als bestuurslid kreeg ik in mijn tweede seizoen een grote portefeuille, samengevat onder ‘jeugdzaken’. Van jeugdhockey wist ik relatief weinig. Ik kreeg de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de drie jeugdcommissies, de keeperscommissie, de gastouders en het wedstrijdsecretariaat jeugd, maar ook voor zaalhockey, arbitrage en tucht. Bij een aantal commissies waren de zaken op orde, maar bij andere commissies was er werk aan de winkel. En in de loop van de tijd wisselden commissies in dit opzicht wel eens van plaats.


Arbitrage, zaalhockey en tucht

Arbitrage was altijd mijn stokpaardje, maar helaas zag ik deze kerntaak van de vereniging in kwaliteit dalen. Dat hebben we dit seizoen aangepakt: met hulp van de districtscommissie van de KNHB hebben we inmiddels een arbitragemanager die onder meer het JAC weer nieuw leven in gaat blazen. Bij zaalhockey speelde er een heel andere kwestie. De zaalcommissie worstelde met het probleem van de populariteit van deze ‘wintersport’. Elk seizoen is het weer onzeker, en hebben we het over wel of geen zaalselectie voor de eerste lijn, maximering van het aantal teams, het aantal trainingen en perikelen rond arbitrage. Een tuchtcommissie bestond destijds nog niet. Op aandringen van de KNHB werd een tuchtreglement opgesteld en werden vrijwilligers geworven voor deze commissie.


Breedtesport eerst

De grootste vraag was, wat de uitgangspunten voor de jeugdopleiding moesten zijn. Een veelgehoorde klacht was dat tophockey altijd alles krijgt. Mijn uitgangspunt was: top kan pas, wanneer breedte goed geregeld is! Met dat uitgangspunt ben ik me gaan inlezen en contacten gaan leggen. Uiteindelijk werd gekozen voor de filosofie van het LTAD-model (Long-term Athlete Development) en het inzetten op spelplezier, breed-motorisch opleiden en minder selectiedruk. Vooral bij de jongste jeugd is dit beleid al goed zichtbaar; de uitrol naar de jeugd staat nog grotendeels te gebeuren. Er waren faciliteiten nodig, wederom primair gericht op verbetering van de breedtesport.  Met de aanstelling van een technisch manager én een verenigingsmanager, extra watervelden en het geven van opleidingen, hebben we een grote slag geslagen voor de breedtesport.


Tijd voor top

Topsport zijn we natuurlijk niet helemaal uit het oog verloren. Zo werd er onder meer aandacht gegeven aan loop- en cornertraining. Een lastig punt bleef echter een eerlijke selectie en het uitgangspunt ‘opleiden gaat voor winnen’. Topsport is nu dus aan de beurt en het LTAD is hier wellicht nog meer het uitgangspunt dan bij de breedtesport. Binnenkort gaan we bij de leden peilen hoe er gedacht wordt over topsport binnen onze club. Mijn visie is dat top en breedte elkaar nodig hebben. We zijn een familieclub met topsportambitie. En dat moeten we aan elkaar laten blijken.


Communicatie

In de organisatie is mij steeds opgevallen dat bestuur en commissies opgevreten worden door de waan van alledag. Je vrijwilligerstijd zit er snel op wanneer je steeds weer klachten moet beantwoorden, ook al zijn ze vaak terecht. Het gevolg is dat we in een neerwaartse spiraal terechtkomen en te weinig kunnen verbeteren. Ook zag ik keer op keer dat nieuwe vrijwilligers het wiel opnieuw gingen uitvinden. Onbekendheid met het beleid en het ontbreken van reglementen en werkprotocollen ligt hieraan waarschijnlijk ten grondslag. Het gevolg is dat commissies te weinig samenwerken en dat de taakverdeling onduidelijk is. Een communicatieprobleem! Het resterende seizoen wil ik hieraan werken.


Verenigingshandboek

Samen met de technisch directeur en de commissies is een start gemaakt met het opstellen van commissiereglementen, waarin taken en verantwoordelijkheden voor elke commissie zijn beschreven. Daarnaast ligt er een groot aantal protocollen klaar. Alles komt in een nieuw jasje en moet een verenigingshandboek gaan vormen, beschikbaar via een digitaal kantoor. We plaatsen de documenten volgens de indeling van ISO 9001 en daarnaast kunnen commissies bijvoorbeeld ook hun notulen uploaden. 


Vrijwilligers gezocht

Tegelijk worden de functies van onze staf ‘gereset’. Te veel van hun tijd gaat verloren aan het opstellen van trainingsschema's en contracten, de uitgifte van materialen en, ook hier, het beantwoorden van e-mails. Hieruit blijken de hiaten in onze organisatie: we hebben vrijwilligers nodig voor materiaalbeheer, personeelszaken en communicatie. De reglementen voor deze commissies worden momenteel opgesteld, maar u kunt zich nu al aanmelden.


Ruggengraat

Ik realiseer mij dat niet alles meer gaat lukken dit seizoen. Maar hopelijk staat na de zomer de ruggengraat en weet straks iedereen hoe wat hem te doen staat. Dank aan iedereen met wie ik heb mogen samenwerken. Het nieuwe bestuurslid jeugdzaken wens ik veel succes! Zelf ga ik nog heel vaak ons prachtige sportcomplex bezoeken. Tip: wandel 's ochtends eens langs de velden en geniet van de prachtige ligging. O, en gooi en passant wat zwerfvuil in de bakken.