Commissies/vrijwilligers

Bestuur SVAN
Rob Huijbers Voorzitter
Paul Kwakkernaat Penningmeester
Rob Huijbers Coördinator Horeca
Ton Sterk Accommodatie
Rob Huijbers Personele zakenHet accommodatiebeheer wordt uitgevoerd onder de vlag van de Stichting Veldsport Accommodaties Nijmegen, kortweg de SVAN. Het beleidsterrein van de SVAN omvat beheer en exploitatie van onze accommodatie; dus al het onroerend goed, de horecavoorzieningen en wat daar mee te maken heeft. 
Meer informatie vindt u onder de ingang "Accommodatie" in de navigatie hiernaast.