Vacatures

Bestuur
Voorzitter NMHC “Nijmegen” zoekt een voorzitter (M/V) Doe 0
Penningmeester NMHC “Nijmegen” zoekt een voorzitter (M/V) Doe 0
Secretaris NMHC “Nijmegen” zoekt een secretaris (M/V) Doel De 0
Portefeuillehouder Senioren NMHC “Nijmegen” zoekt een algemeen bestuurslid sen 0
Ledenadministratie
Ledenadministrateur 0
Accommodatie
Planning en coordinatie veldindeling zaterdag 0
Arbitrage
Planning zaterdag 0
Gastouder
Jeugd en Jongste Jeugd 0
Jeugd en Jongste Jeugd 0
Jeugd en Jongste Jeugd 0
Jeugd en Jongste Jeugd 0
Jeugd en Jongste Jeugd 0
G-Hockey
Contactouder Team 1 0
Voorzitter 0
Trainers Ben jij een van die enthousiaste train(st)ers die 0
Jeugd
Keeperstrainer Assistent-keeperstrainer 1
Coördinator Lijn JC Lijncoordinator 2
Coördinator Lijn MB Lijncoordinator 2
Jongste Jeugd
Secretaris 0
Senioren
Dames 0
Sponsoring
Vice-voorzitter 0
Penningmeester 0
Commissielid 0
Commissielid 0
Commissielid 0
Commissielid 0
Commissielid 0
Commissielid 0
Tophockey Junioren
Commissielid 0
Commissielid 0
Coördinator opleidingsteams Meisjes D11-E8 0
Zaalhockey 0
Coördinator opleidingsteams Jongens D11-E8 0
Voorzitter 0
Vice-voorzitter 0
Keepers
Coördinator Jongste Jeugd Breedte Trainingen 0
Coördinator Jongste Jeugd Breedte Trainingen 0
Adviserend lid 0
Coördinator Junioren Breedte Trainingen 0
Sportiviteit en Respect
Commissielid Commissielid 2
Junioren
Coördinator Lijn JD Lijncoordinator 2
Secretaris 0
Voorzitter 0
Evenementen
Voorzitter Evenementen Jongste Jeugd 0
Commissielid Evenementen Jongste Jeugd 0
Commissielid Evenementen Jongste Jeugd 0
Commissielid Evenementen Jongste Jeugd 0
Commissielid Evenementen Jongste Jeugd 0
Commissielid Evenementen Jongste Jeugd 0
Zaalhockey
0
Secretaris 0
Stichting Tophockey Nijmegen
Penningmeester 0
Vrijwilligerscommissie
Voorzitter 0
Commissielid Commissielid 1
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Commissielid Commissielid 1
Commissielid 0
Commissielid Veiligheid 0
Voorzitter 0
PR en Communicatie
Commissielid 0
Communicatie en Sociale Media Commissielid 1
ICT 0
Tuchtcommissie
Commissielid 0
Evenementen Senioren
Commissielid 0
Commissielid 0
Commissielid 0