Tophockey junioren

Naast de breedtesport, kiest hockeyclub Nijmegen ook duidelijk voor een topsportprofiel in de jeugdgelederen. Hiervoor is de commissie Tophockey junioren verantwoordelijk. We hebben onze visie op een aantal punten mede gebaseerd op De Strategische Visie 2020 van de KNHB.

 

Innovatieve en ambitieuze jeugdopleiding
We zijn innovatief en ambitieus op alle in hieronder genoemde thema’s en streven er naar ieder jaar stappen vooruit te maken. In samenspraak met de andere betrokkenen binnen hockeyclub Nijmegen, zorgen we voor een steeds verdere professionalisering van het topsportklimaat bij de hockeyclub. Waarbij voortdurend het bereiken van een zo hoog mogelijk hockeyniveau met het team, met de club en een positieve sportbeleving het doel zijn. Onze junioren tophockeyteams draaien op een stabiele basis mee in de (landelijke) top. Structureel spelen een aantal van onze jeugdspelers in vertegenwoordigende nationale teams.

 

Trainers en coaches
Onze tophockey jeugdteams worden begeleid door goed opgeleide, professionele trainers en coaches. Door tijd, aandacht en enthousiasme stimuleren we continue verbetering van ons kader. We investeren in de kwaliteit en het opleidingsniveau van de trainers en coaches van onze junioren tophockeyteams. Van de knowhow die aanwezig is bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen maken we gebruik; met verschillende sport-gerelateerde opleidingen hebben we een samenwerkingsverband in de vorm van stages en afstudeerprojecten.

 

Tophockey in een geborgen en gezonde omgeving
Een geborgen omgeving is naast de sport zelf een van de belangrijkste redenen waarom jeugd (en hun ouders) voor hockey kiezen. "Hockey is een sociale, gezonde en respectvolle sport”. Voor onze junioren tophockeyers en hun ouders betekent dit dat we -voor alle leeftijden en op alle niveaus (van D-jeugd t/m een finale voor het landskampioenschap in de A)- altijd sportief en respectvol met elkaar, de tegenstander en de wedstrijdleiding omgaan.

We vinden het belangrijk dat onze spelers zich bewust zijn van het belang van een gezonde leefstijl. Daarom promoten we gezonde voedingskeuzes. De voorlichting over eten en drinken in relatie met trainingen en wedstrijden is afgestemd op de leeftijdsgroep.

 

Talentherkenning en talentontwikkeling
Wij hebben een structuur waarin we hockeytalent kunnen herkennen en ontwikkelen. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van jou en je skills als speler, maar zeker ook voor jou als teamspeler. Een succesvol team bestaat in onze visie uit een mooie combinatie van een aantal skills (o.a. handelingsvaardigheid snelheid, inzicht, mentaliteit en snelheid). En ieder van de spelers draagt daar met zijn eigen kwaliteiten aan bij.

Onze D-jeugd wordt op basis van motorisch vermogen en gedrevenheid ingedeeld en de focus ligt op uitdagen, techniek ontwikkelen, spelen en plezier. Tot en met de C-jeugd vinden we het belangrijk dat kinderen in hun eigen sociale omgeving blijven spelen. Omdat de ontwikkeling van kinderen grillig kan verlopen, zijn onze selecties open; d.w.z. aanpassingen gedurende het seizoen zijn mogelijk.

 

Samenwerking
Er is geen tophockey mogelijk zonder goede breedtesport en andersom. Met deze kruisbestuiving ontstaat er binnen de gehele jeugd een klimaat voor individuele groei en zo veel mogelijk hockeyplezier. Individuele groei en plezier gelden ook na de juniorentijd; daarom hebben we goed contact met Dames 1 en Heren 1, maar ook met de seniorenbreedteteams. We hopen een positieve regionale uitstraling te hebben, waarbij samenwerking met de clubs in de regio wordt gezocht. De samenwerking met de HAN is hierboven al benoemd; daarnaast werken we samen met Fysiotherapie Bottendaal.

 

Selectie junioren tophockeyteams
De ontwikkeling van spelers wordt het hele seizoen gevolgd en beoordeeld; dit doen we tijdens trainingen en wedstrijden, maar ook tijdens de selectietraining aan het eind van het seizoen. De commissie Tophockey Junioren stelt de selectie voor de eerstelijnsteams vast.

Veelbelovende spelers uit de tweede of lagere teams trainen mee met het eerste team in m.n. de tweede helft van het seizoen om te ontdekken of zij mee mogen doen met de selectieprocedure voor het 1e team.

Spelers van buitenaf die graag in onze tophockey jeugdteams uit willen komen, worden na hun aanmelding uitgenodigd voor een of meerdere reguliere teamtrainingen van dit team. Hierbij wordt beoordeeld of men voor de selectietraining wordt uitgenodigd. Als vereniging hebben we als beleid dat er per team maximaal drie spelers of speelsters van buitenaf kunnen instromen.

De indrukken tijdens de teamtrainingen, de specifieke kwaliteiten die je voor het team meebrengt en de indrukken van onafhankelijke beoordelaars bij de selectietraining tezamen worden meegewogen bij de uiteindelijke selectie. Het hangt dus niet allemaal van die ene selectietraining zelf af.

 

Commissie Tophockey junioren
Deze commissie is verantwoordelijk voor de bovenstaande uitgangspunten. Hierbij hoort ook de samenstelling van alle 1e teams in de D-, C-, B- en A-lijn. De commissie zorgt voor het aanstellen van goede coaches en trainers. Hierbij is ook oog voor het ondersteunende team, zoals de teammanagers, medische professionals en een looptrainer. Met dit gehele team zijn enkele keren per seizoen begeleidingsgesprekken.

 

Samenstelling van de commissie en contactgegevens zie: https://www.nmhc.nl/site/default.asp?option=850&menu=2