Sport en gezondheid

In deze rubriek beschrijven we een aantal zaken op het gebied van sport en gezondheid. Je vindt informatie over:

Para-medische begeleiding en voedingssupplementen
Het Bestuur legt via dit artikel aan alle betrokken uit wat het NMHC "Nijmegen"-beleid is omtrent para-medische begeleiding en toediening van voedingssupplementen. NMHC "Nijmegen" is als vereniging verantwoordelijk voor het veilig onderrichten en begeleiden van leden op sportief gebied, in ons geval de hockeysport.
Door het lidmaatschap gaan leden en ouders van minderjarige kinderen een soort van overeenkomst met elkaar aan, waarbij impliciet toestemming wordt gegeven aan
NMHC "Nijmegen" om door inzet van vrijwilligers en professionals invulling te geven aan bovenstaande.
Para-medische begeleiding en toediening van voedingssupplementen vallen nadrukkelijk niet onder deze toestemming en zijn dus niet toegestaan. Ondanks dat dit niet expliciet is beschreven in het beleid van NMHC "Nijmegen", is dit wel degelijk haar beleid.
Dit houdt in dat de vereniging haar vrijwilligers en professionals faciliteert en aanstuurt op het veilig onderrichten en begeleiden van leden op gebied van de hockeysport. Bij afwijking van dit beleid zal het bestuur passend optreden.      
Gezien de gevoeligheid en de mogelijke ernstige gevolgen past het bestuur bij constatering van overtreding van dit beleid de volgende sancties toe:
In geval van een professional (contractant of medewerker) zal per direct het contract ontbonden worden. In de toekomst zal ook geen contract tussen NMHC "Nijmegen" en contractant meer mogelijk zijn.
In geval van een vrijwilliger, zal schriftelijk een formele waarschuwing door het bestuur van NMHC "Nijmegen" gegeven worden. Bij herhaling van ongewenst gedrag zal royering als vrijwilliger volgen. Deze royering is definitief en zal ook inhouden dat er geen mogelijkheid meer bestaat om als vrijwilliger, noch professional (contractant), diensten voor de club te verlenen.
 
Wij vragen je om dit beleid goed tot je te nemen. Ook vragen wij je actieve inzet om bij constatering van overtreding dit te melden aan het bestuur.

Meldpunt hoofdblessures
Heb je of iemand uit jouw omgeving ernstig hoofdletsel opgelopen door hockey? Laat dit dan weten aan de KNHB.
Sinds 2005 onderzoekt de KNHB ernstig hoofdletsel bij hockeyers. Naar aanleiding van dit onderzoek is besloten om alle ernstige hoofdletsels te registreren. Na registratie ontvangt de melder of het slachtoffer een enquête. Door middel van de enquête wil de KNHB meer inzicht krijgen in het ontstaan en de gevolgen van ernstig hoofdletsel.
Tot ernstig hoofdletsel worden alle slachtoffers gerekend met oa. als diagnose een hersenkneuzing, hersenletsel, fracturen van de schedel of hersenschudding. Oftewel ernstig hoofdletsel waarbij behandeling door een specialist noodzakelijk was.
De volgende gegevens heeft de KNHB van u nodig om u of het slachtoffer de enquete toe te sturen:
Naam: ......
E-mail: .....
Telefoonnummer: ....
Korte beschrijving van het hoofdletsel: .....
Stuur deze gegevens naar Kara Meijer, [email protected] en de enquete wordt naar u gemaild zodat u die kunt invullen en retour mailen.
 
Dispensatie aanvragen voor hoofdbescherming
Het spelen met een hoofdbeschermer als veldspeler is niet toegestaan. De KNHB kan echter in enkele situaties dispensatie verlenen.
 
Gebruik AED
Automatische externe defibrillator (AED)
Wekelijks worden in ons land ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand. In ongeveer 80% van de gevallen gebeurt dat thuis en 20% vindt plaats op straat, in het openbaar vervoer, op het werk of op het sportveld. Als tijdens een hartaanval niet direct wordt ingegrepen staat één ding vast: het slachtoffer zal overlijden. Snelle reanimatie in combinatie met het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) vergroot het overlevingspercentage aanzienlijk.
Ook op onze hockeyclub is een AED aanwezig. Deze hangt in de hal, op 2 meter hoogte, nagenoeg direct rechts bij binnenkomst.

Direct handelen is nodig!
Het is van belang dat een omstander bij een hartstilstand een aantal stappen volgt.
Blijf zelf bij het slachtoffer en laat iemand anders direct het alarmnummer 1-1-2 bellen om een ambulance op te roepen. Vraag deze persoon de AED op te halen uit clubhuis.
Start de basale reanimatie, zodat vooral de hersenen zuurstof krijgen en het hart wordt voorbereid op een schok met de Automatische Externe Defibrillator (AED).
De derde stap in de keten van overleving is het toepassen van de AED en moet bij voorkeur binnen 6 minuten gebeuren.
Open de AED en volg de gesproken instructies 'die het apparaat zal geven'  
In de tussentijd zullen de ambulancezorgverleners aankomen en de reanimatie voortzetten. Als binnen zes minuten bij een hartstilstand direct gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt is de overlevingskans groot: 50 tot 70 %.
Enkele jaren geleden heeft een 33 jarige man tijdens de training een hartstilstand gekregen en is toen succesvol door een lid van NMHC "Nijmegen" gereanimeerd! Dat gebeurde toen nog zonder AED. De thans aanwezige AED in ons clubhuis is gesponsord door medisch specialisten werkzaam in het Radboud UMC, CWZ en SMK.
 
Ongevallenverzekering
Leden van KNHB kunnen gebruik maken van een collectieve ongevallen verzekering. In geval van letsel opgelopen tijdens het beoefenen van de hockeysport in clubverband, dat niet (volledig) door de eigen verzekering wordt vergoed, kan een beroep worden gedaan op deze verzekering. Je dient dat zelf met de KNHB te regelen.
 
Fysiotherapie
Bij blessures verzorgt Fysiotherapie Bottendaal al jaren met veel plezier en specifieke deskundigheid de inloopspreekuren, behandeling en begeleiding van vele leden op N.M.H.C. "Nijmegen".

Naast de begeleiding van "Nijmegen" Dames 1 en Heren 1 biedt Fysiotherapie Bottendaal ook een gratis inloopspreekuur aan voor alle competitieleden van NMHC "Nijmegen". Tijdens dit inloopspreekuur wordt een eerste screening gedaan en advies gegeven wat verstandig is om te doen, zoals bijvoorbeeld rust nemen, aangepast trainen, oefeningen doen of indien nodig een afspraak te maken voor een fysiotherapeutische behandeling. Daarnaast heeft Fysiotherapie Bottendaal goede samenwerking met sportartsen en orthopeden in de regio. Ook de korte lijnen en ‘het in huis’ hebben van Podotherapie Bottendaal kan bij de blessures voordeel bieden in een brede therapeutische aanpak.

Het inloopspreekuur is tijdens de competitieperiode op dinsdag, woensdag en donderdag van 17.00 u - 18.00 uur in het Chalet (aan de parkeerplaats van ons complex). Loop gerust binnen als je twijfelt wat je moet doen met je blessure. Wil je direct een afspraak maken, dat kan natuurlijk ook. Bel dan met de praktijk op 024-3226166 of mail Fysiotherapie Bottendaal. www.bottendaal.com