Arbitrage

De arbitragecommissie is verantwoordelijk voor het indelen, begeleiden en coachen van de club scheidsrechters. De scheidsrechters zorgen er, op hun beurt, voor dat wedstrijden op een sportieve, onpartijdige, manier en volgens de spelregels verlopen, zodat uiteindelijk de spelers optimaal kunnen genieten van het hockeyspel.

Op hockeyclub "Nijmegen" fluit iedereen vanaf de C-jeugd namens zijn of haar team. De Arbitragecommissie deelt de fluiters in per wedstrijd. Naast de team fluiters maakt hockeyclub "Nijmegen" ook gebruik van ACN (Arbitrage Corps Nijmegen) fluiters. Dit zijn scheidsrechters die het leuk vinden om vaker te fluiten dan een paar keer per jaar. ACN fluiters ontvangen goede ondersteuning vanuit de club en een vergoeding voor het fluiten.

Arbitragereglement junioren
Arbitragereglement senioren