Inschrijvingsformulier lid (en vrijwilliger)

Vul dit formulier s.v.p. zo volledig mogelijk in en verzend het daarna.


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
Gewenst lidmaatschap
   
Aanvullende persoonlijke informatie
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Kennisname van rechten en plichten
  Van leden en vrijwilligers wordt verwacht dat zij zich houden aan de rechten en plichten, die vastgelegd zijn in de reglementen van de club. De reglementen zijn als pdf-bestanden opgenomen op de NMHC-site in de hoofdgroep Organisatie. Het betreft: • De statuten van NMHC; • Het huishoudelijk reglement van NMHC; • Het contributiereglement van NMHC, • De gedragscode voor sportiviteit en respect van NMHC.

 
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.


Sponsoren

Agenda

Nog geen agenda punten.